Onze notaris legt uit: erfdienstbaarheid

erfdienstbaarheid

In de notariële wereld kun je veel begrippen tegenkomen die je misschien niet meteen iets zeggen. Daarom legt onze notaris graag uit wat de begrippen inhouden die je kunt tegenkomen in jouw akte. Deze keer: erfdienstbaarheid.

Wat is erfdienstbaarheid?

Het begrip ‘erfdienstbaarheid’ kom je tegen in het onroerend goed. Het verwijst naar het recht dat een persoon heeft om gebruik te maken van het land of de eigendom van een ander voor een specifiek doel. Erfdienstbaarheden zijn vaak gevestigd via een notariële akte. Het is een last waarmee jouw perceel (het ‘dienend erf’) is bezwaard, ten behoeve van een ander perceel (het ‘heersend erf’).

Een voorbeeld

Een van de meest bekende voorbeelden is de eigenaar van een woning die zijn buurman het recht geeft een pad in zijn tuin te gebruiken om bij de openbare weg te komen.

Verschillende soorten erfdienstbaarheid

Er zijn verschillende soorten erfdienstbaarheid, de bekendste zijn het recht van overpad en van licht en uitzicht.

Erfdienstbaarheden van doorgang: dit geeft iemand het recht om over het land van een ander te gaan om toegang te krijgen tot zijn eigendom. Dit noem je ook wel recht van overpad. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een oprit of een pad dat over het land van de buurman loopt.

Erfdienstbaarheden van licht en uitzicht: dit geeft iemand het recht om licht en lucht te ontvangen van het land van een ander. Het kan voorkomen dat de buurman bomen plant die het zonlicht blokkeren of een gebouw bouwt dat het uitzicht belemmert.

De rol van de notaris bij erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheden zijn meestal vastgelegd in een notariële akte en worden opgenomen in het kadaster, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de rechten en verplichtingen die ermee gepaard gaan.

Wat als ik iets wil veranderen aan de erfdienstbaarheid?

Onder sommige omstandigheden mag je aanpassingen doen aan de erfdienstbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je een pad wil verplaatsen. Je kunt dan een ander gedeelte van jouw perceel aanwijzen waarop de erfdienstbaarheid voortaan moet gelden. Moeten er kosten worden gemaakt, dan betaal je die zelf.

Het is ook mogelijk, als jij en de eigenaar van het heersend erf het eens zijn, afstand te doen van de erfdienstbaarheid. Hierbij is het wel nodig dat de notaris een notariële akte opstelt, die jullie beiden ondertekenen. De notaris schrijft de akte vervolgens in, in de openbare registers.

Wil je meer weten?

Erfdienstbaarheid kan best ingewikkeld zijn, zeker als je er niet uitkomt met je buren. Informeer vrijblijvend bij onze notaris welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie.

Onze notaris legt uit: erfdienstbaarheid
Schuiven naar boven
Call Now Button