Brochures

Brochure Samen Verder

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.

Infographic Samenlevingscontract

In 5 stappen breng je in kaart wat jullie in je samenlevingscontract willen vastleggen.

BROCHURE WIE GEEFT U HET VERTROUWEN?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.

WAAR ZEG IK JA TEGEN?

Deze brochure geeft u inzicht in de taken en verant­woordelijk­heden van de vertrouwenspersoon of gevolmachtigde in het levenstestament.

CHECKLIST LEVENSTESTAMENT

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.

Checklist Wat moet ik regelen na een overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.

BROCHURE ERFENIS

Alles over een erfenis krijgen.

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

Alles over het maken van een testament.

TARIEVEN ERFBELASTING
TARIEVEN SCHENKBELASTING
EEN WONING KOPEN?

Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

WONING VERKOPEN?

Voordat u huis verkocht is, moet u van alles regelen. Lees hier meer over uw rechten en plichten en veelvoorkomende problemen. Hoe gaat u om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

CLIËNTENONDERZOEK EN MELDINGSPLICHT

De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?

Onderzoek Wilsbekwaamheid testament
Onderzoek wilsbekwaamheid levenstestament
Contact us