Over ons

De Boer Advies & Notariaat is er altijd en voor iedereen!

De Boer Advies & Notariaat is gevestigd aan de Kruisweg 1025 - 1029 in Hoofddorp. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of bezoek ons kantoor. U bent altijd welkom. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur (telefonisch niet bereikbaar tussen 12.30 en 13.30 uur). 

 

FAMILIERECHT
Voor alle notariële zaken en vragen rondom familierecht kunt u terecht bij De Boer Advies & Notariaat. Wij zijn u graag van dienst.

ONDERNEMINGSRECHT
Een mix van emoties. Trots en gespannen! U start niet iedere dag een eigen onderneming. Wij adviseren en begeleiden u graag. Kunt u rustig uw ondernemingsplan maken!

ONROEREND GOED
Als u een woning of grond gaat (ver)kopen wilt u zeker zijn dat alles goed geregeld is en u niet voor verrassingen komt te staan. Wij helpen u hier graag bij!

ADVIES & MEDIATION
Ook u heeft wel eens een (zakelijke) vraag die u wilt voorleggen aan een expert, maar waarvoor u niet direct per kwartier wilt betalen. Wij staan voor u klaar! Altijd en transparant.

CORONA VIRUS - MAATREGELEN DE BOER ADVIES & NOTARIAAT - UPDATE

Hoofddorp, 14 december 2020

 

Geachte cliënten, relaties,

Naar aanleiding van de op handen zijnde lockdown tot 19 janauri 2021, berichten we u als volgt: Alle afspraken die wij reeds gepland hebben staan, zullen gewoon doorgang vinden. Dit betekent dat u door ons de dag voor passeren wordt gebeld hoe het met u gaat, of u tot een risicogroep behoort en mocht dit het geval zijn zullen wij samen met u kijken naar een passende oplossing.

We hanteren de strengst mogelijke maatregelen om uw en onze gezondheid te borgen. U dient zich aan al deze maatregelen te houden om de afspraak met goed gevolg te kunnen laten doorgaan.

We streven er naar zo min mogelijk mensen op ons kantoor te ontvangen. Dit is voor u en voor ons het meest veilig.

Voor vragen met betrekking tot onze maatregelen verwijzen wij u naar onze website.

We danken u voor uw medewerking en begrip en graag tot ziens in goede gezondheid!

De Boer Advies & Notariaat

**************************************************************************************************************************************************************************

 

Hoofddorp, 13-10-2020

 

Geachte cliënten, relaties,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die door de uitbraak van het Corona virus zijn afgekondigd, hebben wij als kantoor de volgende maatregelen getroffen, om uw zaak veilig en verantwoord te laten doorgaan:
 

Vanaf heden is het niet meer mogelijk zonder afspraak naar ons toe te komen. Indien u iets wenst af te geven verzoeken wij u ons van tevoren te bellen, zodat wij een tijd met u kunnen afspreken. Het doel is om zo min mogelijk mensen in ons pand te ontvangen.

Indien u wel een afspraak heeft, wordt u bij binnenkomst gevraagd een vragenlijst in te vullen. In deze lijst worden u vragen gesteld die betrekking hebben op het Corona virus, klachten en of u akkoord gaat met de door ons gestelde maatregelen. 

De pen waarmee u de vragenlijst zal ondertekenen houdt u bij u voor het ondertekenen van de akte indien van toepassing.

U desinfecteert uw handen.

Vooruitlopend op de vanuit overheid afgekondigde juridische vastlegging, verzoeken wij u een mondkapje te dragen. De notaris zal u ter verificatie verzoeken deze eenmalig af te doen.

Voor verkopers van een woning wordt vooraf een volmacht opgesteld die na een door ons met u gemaakte afspraak voor de ondertekening gebruikt zal worden op de passeerdatum. Dit betekent dat wij op dit moment alleen kopers zullen ontvangen op ons kantoor. 

Hypotheekakte

Komt u voor het passeren van alleen een hypotheekakte, dan bent u of alleen of met zijn tweeën. De notaris zal de akte voorlezen met gepaste afstand. Ter extra bescherming van u en de notaris, maken wij gebruik van wegwerp pennen. Er worden geen handen geschud en voor de zekerheid ook geen koffie en thee geschonken. Uw bezoek beperkt zich puur alleen tot het lezen van de akte, eventuele vragen en het zetten van uw handtekening.
 

Koop/Verkoop woning (levering- en hypotheekakte)

Komt u voor de koop/verkoop van een woning, dan vragen wij uw begrip voor het volgende: de ruimte waar de notaris de akte zal voorlezen (leveringsakte) zal groter zijn dan normaal. De partijen die aanwezig zijn, moeten zich beperken tot diegene die genoemd worden in de akte, thans zijn alleen de kopers aanwezig, de verkopers tekenen een volmacht. Makelaars, kinderen en anderen die normaliter welkom zijn bij op zich vaak een heuglijk moment, zijn, vanwege deze uitbraak niet welkom. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij het voor u kunnen houden. Na het voorlezen van de leveringsakte, blijven de kopers zitten voor de hypotheekakte. Zie hiervoor punt 1.
 

Testament en/of Levenstestament
Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden
Akte van Verdeling

Komt u voor een van bovenvermelde zaken, dan zijn alleen die personen aanwezig die in de akte genoemd staan.
Indien u klachten heeft die worden genoemd als Covid-19 gerelateerde klachten, of behoort u tot een risico groep, verzoeken wij u ons dit zsm te laten weten. Samen met u kijken we naar een passende oplossing. 

Overige (waaronder ondernemingsrechtelijke zaken)

Voor alle andere zaken waarvoor u een bezoek brengt, vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons kantoor.
 

SAMENGEVAT:

- Er zitten niet meer mensen bij het passeren van de akte dan die personen die genoemd worden in de akte;
- Er is een grotere afstand tussen de notaris en de cliënten dan normaal het geval is;
- Er ligt een vragenlijst voor u klaar die u dit in te vullen;
- Er wordt gebruik gemaakt van weg werp pennen om de akte te tekenen
- Er wordt geen koffie en thee geschonken;
- Er wordt bij voorkeur ook geen gebruik gemaakt van de wachtruimte; kom zo kort mogelijk voor uw afspraak;
- Draagt u alstublieft een mondkapje


Indien u klachten heeft zoals vermeld bij het RIVM, verzoeken wij u thuis te blijven
en ons zo spoedig mogelijk, ook buiten kantoortijden, te bellen op onze noodlijn 06-83943346.

 

Het is ons streven om alle zaken te laten doorgaan die in de agenda staan. Alle besprekingen die staan gepland kunnen doorgang vinden, onder voorbehoud dat de notaris ter plekke kan bepalen of hij twijfelt aan uw eventuele klachten en het daardoor noodzakelijk acht om uw afspraak te verplaatsen.
 

Wij verwachten met deze serie maatregelen ervoor te kunnen zorgen, dat uw zaak veilig doorgang kan vinden.


Behoudens strengere maatregelen die mogelijk in de nabije toekomst nog zullen worden afgekondigd, blijft ons kantoor volledig geopend en zijn wij u verder gewoon van dienst met inachtneming van bovenvermelde maatregelen.


Uw en onze gezondheid, staan voorop, laten we elkaar daarin helpen, samen staan we sterker!


Met een hartelijke groet,
Pieter B. de Boer, notaris

nieuws & columns

geïnteresseerd in een van onze diensten? Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen

Contact us