Tarieven

VOORWAARDEN OFFERTE/ BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

OmschrijvingTarief *
opstellen Baarns Beslagbrief`€ 151,25
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken€ 121,00
uitstel van de passeerafspraak€ 181,50
wijzigen nota van afrekening (per wijziging)€ 30,25
aflossing krediet (per krediet)€ 95,00
opstellen onderhandse volmacht€ 114,95
opstellen toestemmingsverklaring€ 114,95
(spoed)overboekingskosten (per overboeking)€ 12,10
opstellen koopcontract€ 598,95
ontbinden koopcontract (indien door ons kantoor opgesteld)€ 181,50
ontbinden koopcontract (indien opgesteld door makelaar/derden) 235,95
registratie koopakte in het kadaster€ 181,50
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) (excl leges kadaster)€ 30,25
opslag erfpacht- of opstalrecht€ 211,75
opslag lidmaatschapsrecht€ 211,75
opslag appartementsrecht€ 114,95
contact opnemen met hypotheekbank (per contact) € 18,15
ander onderpand of overbrugging in hypotheekakte€ 272,25
toestemming hypotheekhouder bij vestigen tweede/derde/overbruggingshypotheek€ 272,25
rangwisseling€ 151,25
notariële volmacht€ 344,85
verrekening zakelijke lasten
(mits tijdig aanleveren aanslagen)
  gratis
opvragen uittreksel KvK á € per uittreksel€ 26,62
opmaken akte van schuldbekentenis€ 90,75
opmaken royementsakte€ 223,85
regelen van een tolk vertaler
(ter bepaling van de notaris)
€ 151,25
legalisatie handtekening€ 139,15
afgifte extra afschrift€ 54,45
inzage Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS€ 66,55
herinnering bankgarantie/waarborgsom€ 114,95
ontslag hoofdelijkheid (niet door bank)€ 344,85
onduidelijkheden in aangeleverde stukkenuurtarief
vererving/overige onderzoekenuurtarief
het checken van een zelfgemaakt koopcontract
(inclusief adviesbrief/ e-mail)
uurtarief
ingebrekestellinguurtarief
honorarium opstartkosten dossier in geval van annulering
(exclusief gemaakte kosten)
€ 181,50
loon wettelijke bewaring€ 54,45
Vergoeding beheer gelden (per 01-07-2020)€ 33,28
Opslag gedeeltelijk royement (niet gemelde overbruggingshypotheek)€ 272,50

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht

Schuiven naar boven
Call Now Button