Tarieven

Voorwaarden offerte/bijkomende werkzaamheden

VOORWAARDEN OFFERTE/ BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Omschrijving Tarief *
opstellen Baarns Beslagbrief` €  151,25
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken €  121,00
uitstel van de passeerafspraak €  181,50
wijzigen nota van afrekening (per wijziging) €  30,25
aflossing krediet (per krediet) €  95,00
opstellen onderhandse volmacht €  114,95
opstellen toestemmingsverklaring €  114,95
(spoed)overboekingskosten (per overboeking) €     12,10
opstellen koopcontract € 598,95
ontbinden koopcontract (indien door ons kantoor opgesteld) €   181,50
ontbinden koopcontract (indien opgesteld door makelaar/derden)   235,95
registratie koopakte in het kadaster €   181,50
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) (excl leges kadaster) €    30,25
opslag erfpacht- of opstalrecht €    211,75
opslag lidmaatschapsrecht €    211,75
opslag appartementsrecht €    114,95
contact opnemen met hypotheekbank (per contact)  €      18,15
ander onderpand of overbrugging in hypotheekakte €   272,25
toestemming hypotheekhouder bij vestigen tweede/derde/overbruggingshypotheek €   272,25
rangwisseling €    151,25
notariële volmacht €  344,85
verrekening zakelijke lasten
(mits tijdig aanleveren aanslagen)
    gratis
opvragen uittreksel KvK á € per uittreksel €   26,62
opmaken akte van schuldbekentenis €   90,75
opmaken royementsakte €  223,85
regelen van een tolk vertaler
(ter bepaling van de notaris)
€  151,25
legalisatie handtekening €  139,15
afgifte extra afschrift €   54,45
inzage Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS €   66,55
herinnering bankgarantie/waarborgsom €  114,95
ontslag hoofdelijkheid (niet door bank) € 344,85
onduidelijkheden in aangeleverde stukken uurtarief
vererving/overige onderzoeken uurtarief
het checken van een zelfgemaakt koopcontract
(inclusief adviesbrief/ e-mail)
uurtarief
ingebrekestelling uurtarief
honorarium opstartkosten dossier in geval van annulering
(exclusief gemaakte kosten)
€  181,50
loon wettelijke bewaring €   54,45
Vergoeding beheer gelden (per 01-07-2020) €    33,28
Opslag gedeeltelijk royement (niet gemelde overbruggingshypotheek) € 272,50

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht

Contact us