De cijfers: notarissen passeren fors minder vastgoedakten

Cijfers Q2

In het tweede kwartaal van dit jaar passeerden notarissen fors minder akten dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral het aantal overdrachts- en hypotheekakten viel opnieuw tegen.

In totaal gaat het om ruim 425.000 akten, ruim 62.500 minder dan in 2022. Dat is een daling van 12,8 procent. Wel zijn dat er 17.000 (4,2 procent) meer dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Minder hypotheek- en overdrachtsakten

Er zijn 70 duizend hypotheek- en overdrachtsakten minder gepasseerd. Dat is 34 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. In de familiepraktijk is wel een stijging te zien. Daar zijn 11,7 procent meer akten gepasseerd. Het aantal akten in de ondernemingspraktijk bleef ongeveer gelijk.

Verminderde vraag naar hypotheekakten

De voornaamste oorzaak voor de daling in het aantal akten is vooral een sterk verminderde vraag naar hypotheekakten. Die nam met 45 procent af van 127 duizend naar 69 duizend. Als we het vergelijken met het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal hypotheekakten gestegen met 6,9 procent.

Het aantal overdrachtsakten nam vergeleken met vorig jaar ook af, maar minder sterk dan de hypotheekakten. Afgelopen kwartaal passeerden notarissen bijna 69 duizend overdrachtsakten. Dat zijn er bijna 13.500 minder (-16,3 procent) dan een jaar geleden, maar bijna 4.500 (6,9 procent) meer dan in het eerste kwartaal 2023.

Veel vraag naar (levens-)testamenten

De vraag naar testamenten en levenstestamenten blijft groot. Al maanden liggen de cijfers hoger dan in vergelijkbare maanden het jaar ervoor. Afgelopen kwartaal nam het aantal testamenten met 10 procent toe. Ook het aantal levenstestamenten steeg met maar liefst 9 duizend akten tot 56 duizend akten. Een stijging van ruim 19 procent.

Ondernemingsrechtpraktijk stabiel

Het aantal akten in de ondernemingsrechtpraktijk is redelijk stabiel. In totaal steeg het aantal akten in deze praktijk met bijna 2 procent, van 36.900 tot 37.575.

Notarissen: trend zet zich voort

Notarissen zien de huidige trend van akteaantallen voorlopig nog niet veranderen. Uit een enquête onder notarissen blijkt dat het aantal akten in de onroerend goedpraktijk blijft afnemen. Bij ruim 45 procent van de respondenten is het aantal nieuwe vastgoeddossiers afgenomen. Bij 13 procent blijft die daling beperkt tot 10 procent, maar bij 20 procent ligt die daling tussen de 10 en 25 procent. Ruim 12 procent meldt een daling van tussen de 25 en 50 procent.

In de familiepraktijk ziet bijna twee derde van de respondenten een gelijk aantal nieuwe dossiers als de afgelopen tijd. Bij ruim 25 procent is het aantal nieuwe dossiers toegenomen, al blijft deze beperkt. 4,6 procent ziet een stijging van minder dan 10 procent, 4 procent ziet dat aantal stijgen met een percentage tussen de 10 en 25.

Nog iets beter zijn de vooruitzichten in de ondernemingsrechtpraktijk: een derde van de respondenten zegt dat het aantal nieuwe zaken is toegenomen. Bij 15 procent gaat het om een stijging van minder dan 10 procent, bij 17 procent ligt die stijging tussen de 10 en 25 procent.

De cijfers: notarissen passeren fors minder vastgoedakten
Schuiven naar boven
Call Now Button