Je bedrijf verkopen? Zo zit het met de bedrijfsopvolging

bedrijfsopvolging

Als je hebt besloten om je bedrijf te verkopen, kun je daarbij verschillende regelingen treffen. Welke regeling je treft, is afhankelijk van de bedrijfsvorm. Het is belangrijk om te letten op de fiscale uitkomsten bij het verkopen van een bedrijf. We zetten de belangrijke informatie per bedrijfsvorm op een rij.

Eenmanszaak

De opvolging van een eenmanszaak kun je regelen door een samenwerkingsverband aan te gaan met de opvolger, in de vorm van een maatschap of vennootschap onder firma (vof). Wanneer de opvolger volledig is ingewerkt, kun je jezelf terugtrekken en dan kan de vof voortgezet worden als commanditaire vennootschap (cv).

> Onze notaris kan je helpen de verkoop zodanig te structureren, dat je bij de verkoop geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de fiscale winst die in de onderneming zit.

Besloten vennootschap en naamloze vennootschap

Bij een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) kun je je opvolging op verschillende manieren regelen:

Directeur worden

De opvolger kan directeur van de bv worden, terwijl de aandelen in jouw handen blijven. Je kunt dan bijvoorbeeld als commissaris van de bv toezicht blijven houden.

Aandelen certificeren

Je kunt er ook voor kiezen om de aandelen in de vennootschap te certificeren. Hierdoor wordt het voordeel uit de aandelen (winst uit onderneming) gescheiden van de juridische zeggenschap verbonden aan de aandelen. Er wordt hiervoor een stichting opgericht. De aandelen worden aan deze stichting overgedragen waarna de stichting deze voor de aandeelhouders beheert.

> Onze notaris kan je adviseren bij het certificeren van de aandelen.

Het bedrijf overdragen binnen de familie

Bij overdracht van een bedrijf binnen de familie kan gebruik worden gemaakt van diverse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Wanneer je een eenmanszaak hebt, kun je ervoor kiezen de onderneming eerst een tijdje samen met je opvolger te runnen in de vorm van een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv). Zo kun je betaling van inkomstenbelasting voorkomen.

Wanneer je je bedrijf geheel of gedeeltelijk schenkt, is geen of weinig inkomstenbelasting en schenkbelasting verschuldigd. Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

> Voor meer informatie over de voorwaarden die voor de verschillende faciliteiten gelden, kun je terecht bij onze notaris.

Je bedrijf verkopen? Zo zit het met de bedrijfsopvolging
Schuiven naar boven
Call Now Button