Tarieven

Uw voordeel:

Scherpe tarieven tegen goede standaard service en kwaliteit

Accurraat en doeltreffend

VOORDEEL TARIEF/ ‘ECONOMY CLASS’

Omschrijving Tarief incl. BTW

Honorarium per akte

€ 284,35

Recherchekosten per akte

€ 33,28

Inschrijvingskosten akte van levering (onbelast)

€ 126

Inschrijvingskosten hypotheekakte (onbelast)

€ 126

Identificatiekosten p.p.

€ 60,50

Op bovenstaande tarieven zijn onze algemene voorwaarden van toepassing betreffende meerwerkzaamheden, welke tarieven u hieronder vindt.

TARIEF ZEKER/ ‘COMFORT CLASS’

Omschrijving Tarief incl. BTW
Honorarium all-in tarief per akte
(inclusief recherchekosten Kadaster, identificatiekosten en loon wettelijke bewaring)
€ 605
Inschrijvingskosten akte van levering (onbelast) € 126
Inschrijvingskosten hypotheekakte (onbelast) € 126

 

Bij ontbinding koopcontract berekenen wij eenmalig € 100 (inclusief BTW) sluiting dossier. Alleen als u uw koopcontract hebt ingeschreven in het Kadaster worden de kadastrale leges (onbelast) doorberekend.

Uw voordeel:

Eén duidelijk all-in tarief

Geen extra kosten voor uitstel, verlate ontvangst informatie van banken, geen onderscheid in eigendom, erfpacht of appartementsrecht

Bovengenoemde tarief is inclusief inschrijven koopakte in het Kadaster (exclusief kadasterkosten á € 74)

Verlaagd doorhaling tarief hypotheek verkoper

 

VOORWAARDEN OFFERTE/ BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Omschrijving Tarief *
opstellen Baarns Beslagbrief` € 151,25
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken € 121
uitstel van de passeerafspraak € 181,50
wijzigen nota van afrekening (per wijziging) € 30,25
opvragen van een aflosnota (per nota) € 42,35
aflossing krediet (per krediet) € 54,45
opstellen onderhandse volmacht € 90,75
opstellen toestemmingsverklaring € 90,75
(spoed)overboekingskosten (per overboeking) € 12,10
opstellen koopcontract € 302,50
ontbinden koopcontract € 302,50
registratie koopakte in het kadaster € 181,50
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) € 30,25
opslag erfpacht- of opstalrecht € 211,75
opslag lidmaatschapsrecht € 151,25
opslag appartementsrecht € 54,45
aanschrijven vereniging van eigenaars € 30,25
contact opnemen met hypotheekbank (per contact) € 18,15
ander onderpand of overbrugging in hypotheekakte € 254,10
toestemming hypotheekhouder bij vestigen tweede/derde/overbruggingshypotheek € 151,25
rangwisseling € 90,75
notariële volmacht € 254,10
verrekening zakelijke lasten
(mits tijdig aanleveren aanslagen)
gratis
opvragen uittreksel KvK – per uittreksel € 26,62
opmaken akte van schuldbekentenis € 90,75
opmaken royementsakte € 148,83
regelen van een tolk vertaler
(ter bepaling van de notaris)
€ 151,25
legalisatie handtekening € 54,45
afgifte extra afschrift € 30,25
inzage Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS € 60,50
herinnering bankgarantie/waarborgsom € 114,95
ontslag hoofdelijkheid € 181,50
onduidelijkheden in aangeleverde stukken uurtarief
vererving/overige onderzoeken uurtarief
het checken van een zelfgemaakt koopcontract
(inclusief adviesbrief/ e-mail)
uurtarief
ingebrekestelling € 181,50
honorarium opstartkosten dossier in geval van annulering
(exclusief gemaakte kosten)
€ 151,25
loon wettelijke bewaring € 36,30

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht

Contact us