Tarieven

Voorwaarden offerte/bijkomende werkzaamheden

VOORWAARDEN OFFERTE/ BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Omschrijving Tarief *
opstellen Baarns Beslagbrief` € 151,25
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken € 121,-
uitstel van de passeerafspraak € 181,50
wijzigen nota van afrekening (per wijziging) €   30,25
aflossing krediet (per krediet) €   95,-
opstellen onderhandse volmacht €   114,95
opstellen toestemmingsverklaring €   114,95
(spoed)overboekingskosten (per overboeking) €   12,10
opstellen koopcontract € 598,95
ontbinden koopcontract (indien door ons kantoor opgesteld) € 181,50
ontbinden koopcontract (indien opgesteld door makelaar/derden) 235,95
registratie koopakte in het kadaster € 181,50
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) (excl leges kadaster) €   30,25
opslag erfpacht- of opstalrecht € 211,75
opslag lidmaatschapsrecht € 211,75
opslag appartementsrecht €  114,95
contact opnemen met hypotheekbank (per contact) €   18,15
ander onderpand of overbrugging in hypotheekakte € 272,25
toestemming hypotheekhouder bij vestigen tweede/derde/overbruggingshypotheek € 272,25
rangwisseling € 151,25
notariële volmacht € 344,85
verrekening zakelijke lasten
(mits tijdig aanleveren aanslagen)
gratis
opvragen uittreksel KvK á € per uittreksel €   26,62
opmaken akte van schuldbekentenis €   90,75
opmaken royementsakte € 199,65
regelen van een tolk vertaler
(ter bepaling van de notaris)
€ 151,25
legalisatie handtekening € 139,15
afgifte extra afschrift €   42,35
inzage Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS €   66,55
herinnering bankgarantie/waarborgsom € 114,95
ontslag hoofdelijkheid (niet door bank) € 344,85
onduidelijkheden in aangeleverde stukken uurtarief
vererving/overige onderzoeken uurtarief
het checken van een zelfgemaakt koopcontract
(inclusief adviesbrief/ e-mail)
uurtarief
ingebrekestelling uurtarief
honorarium opstartkosten dossier in geval van annulering
(exclusief gemaakte kosten)
€ 181,50
loon wettelijke bewaring €   36,30

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht

Contact us