Vereniging

U wilt een vereniging oprichten...

U kunt een vereniging op meerdere manieren oprichten. Dit kan bij notariële akte, bij onderhandse akte of middels een mondelinge afspraak. Alleen wanneer statuten in een notariële akte worden vastgelegd heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid. In de andere gevallen is deze bevoegdheid beperkt. Rechtsbevoegdheid betekent, dat uw vereniging zelfstandig rechten en plichten aan kan gaan. Bij verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders – naast de vereniging – persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Wij helpen u graag om uw vereniging bij notariële akte op te richten of uw bestaande vereniging alsnog in een notariële akte te laten vastleggen.

Offerte

U wilt een vereniging oprichten? Vraag een offerte aan!

Offerte aanvragen

Contact us