Tarieven

Uw voordeel:

Scherpe tarieven tegen goede standaard service en kwaliteit

Accurraat en doeltreffend

VOORDEEL TARIEF/ ’ECONOMY CLASS’

Omschrijving Tarief incl. btw

Honorarium per akte

€ 312,79

Recherchekosten per akte (per object)

€   33,28

Inschrijvingskosten akte van levering (onbelast)

€ 137,50

Inschrijvingskosten hypotheekakte (onbelast)

€ 137,50

Identificatiekosten p.p.

€   60,50

Bijdrage kwaliteitsfonds akte van levering €     9,95
Bijdrage kwaliteitsfonds hypotheekakte €     9,95

Op bovenstaande tarieven zijn onze algemene voorwaarden van toepassing betreffende meerwerkzaamheden, welke tarieven u hieronder vindt.

TARIEF ZEKER/ ’COMFORT CLASS’

Omschrijving Tarief incl. btw
Honorarium all-in tarief per akte
(inclusief recherchekosten Kadaster, identificatiekosten en loon wettelijke bewaring)
€ 605,-
Inschrijvingskosten akte van levering (onbelast) € 137,50
Inschrijvingskosten hypotheekakte (onbelast)

€ 137,50

 

Bijdrage kwaliteitsfonds akte van levering €     9,95
Bijdrage kwaliteitsfonds hypotheekakte €     9,95

 

Bij ontbinding koopcontract berekenen wij eenmalig € 100 (inclusief BTW) sluiting dossier. Alleen als u uw koopcontract hebt ingeschreven in het Kadaster worden de kadastrale leges (onbelast) doorberekend.

Uw voordeel:

Eén duidelijk all-in tarief

Geen extra kosten voor uitstel, verlate ontvangst informatie van banken, geen onderscheid in eigendom, erfpacht of appartementsrecht

Bovengenoemde tarief is inclusief inschrijven koopakte in het Kadaster (exclusief kadasterkosten  € 60)

Verlaagd doorhaling tarief hypotheek verkoper

 

VOORWAARDEN OFFERTE/ BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Omschrijving Tarief *
opstellen Baarns Beslagbrief` € 151,25
niet binnen vijf werkdagen aanleveren van de benodigde stukken € 121,-
uitstel van de passeerafspraak € 181,50
wijzigen nota van afrekening (per wijziging) €   30,25
opvragen van een aflosnota (per nota) €   42,35
aflossing krediet (per krediet) €   54,45
opstellen onderhandse volmacht €   90,75
opstellen toestemmingsverklaring €   90,75
(spoed)overboekingskosten (per overboeking) €   12,10
opstellen koopcontract € 477,95
ontbinden koopcontract € 477,95
registratie koopakte in het kadaster € 181,50
opvragen titels/kopie akten bij kadaster (per titel/kopie) €   30,25
opslag erfpacht- of opstalrecht € 211,75
opslag lidmaatschapsrecht € 211,75
opslag appartementsrecht €   66,55
aanschrijven vereniging van eigenaars €   42,35
contact opnemen met hypotheekbank (per contact) €   18,15
ander onderpand of overbrugging in hypotheekakte € 272,25
toestemming hypotheekhouder bij vestigen tweede/derde/overbruggingshypotheek € 272,25
rangwisseling € 151,25
notariële volmacht € 279,50
verrekening zakelijke lasten
(mits tijdig aanleveren aanslagen)
gratis
opvragen uittreksel KvK á € per uittreksel €   26,62
opmaken akte van schuldbekentenis €   90,75
opmaken royementsakte € 199,65
regelen van een tolk vertaler
(ter bepaling van de notaris)
€ 151,25
legalisatie handtekening € 139,15
afgifte extra afschrift €   42,35
inzage Faillissementenregister, Curateleregister, GBA, VIS €   60,50
herinnering bankgarantie/waarborgsom € 114,95
ontslag hoofdelijkheid € 272,25
onduidelijkheden in aangeleverde stukken uurtarief
vererving/overige onderzoeken uurtarief
het checken van een zelfgemaakt koopcontract
(inclusief adviesbrief/ e-mail)
uurtarief
ingebrekestelling € 181,50
honorarium opstartkosten dossier in geval van annulering
(exclusief gemaakte kosten)
€ 302,50
loon wettelijke bewaring €   36,30

* Bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw en exclusief kadastraal recht

Contact us