Leveringsakte

Leveringsakte kunnen gecompliceerd zijn

Op basis van de inhoud van een koopakte wordt de leveringsakte opgemaakt en door verkoper, koper en notaris ondertekend. Door de ondertekening van de leveringsakte, gevolgd door inschrijving van de akte bij het kadaster gaat het eigendom over op de koper. Vaak zijn hiermee grote bedragen gemoeid. Het is dan ook belangrijk dat dit proces zorgvuldig verloopt. Leveringsakten kunnen erg gecompliceerd zijn. Voor ons dagelijkse kost. Wij kunnen u helpen!

Offerte

Vraag hier een offerte aan voor een leveringsakte (eventueel i.c.m. een hypotheekakte).

Offerte aanvragen

Contact us